Nieuws

Conformiteitsattesten, nu ook verplicht in Arendonk !

Wie in Vlaanderen een woning verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet (o.a. op vlak van veiligheid, gezondheid…). Om dat aan te tonen, kunnen eigenaars-verhuurders een conformiteitsattest aanvragen bij hun gemeente. In bepaalde gemeenten, zoals de gemeente Arendonk, is een dergelijk attest zelfs verplicht.

Zo werd recent een gemeentelijke verordening tot het invoeren van een verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen goedgekeurd in het Vlaams-Brabantse Roosdaal. Het attest is er verplicht bij elke nieuwe verhuring van een huurwoning die ouder is dan 10 jaar. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd op basis van de leeftijd van de woning. Vanaf 1 januari 2023 zijn de oudste woningen (bouwjaar voor 1874 of ouder) aan de beurt. Vanaf 2024 krijgt dit een uitbreiding naar alle woningen met bouwjaar 1875 tot 1918, en uiteindelijk is voorzien dat vanaf 2030 er ook een attest zal moeten voorgelegd worden voor huurwoningen met bouwjaar 2000 tot 2015.  

In Vilvoorde is een conformiteitsattest per 1 oktober 2022 verplicht voor geregulariseerde huurwoningen. In dit geval gaat het over huurwoningen die deel uitmaken van een gebouw waarvan het aantal woongelegenheden werd gewijzigd zonder vergunning maar waar de eigenaars dit stedenbouwkundig reeds hebben geregulariseerd. Er werd recent een aangepast reglement goedgekeurd.

Ook de gemeente Arendonk zal een conformiteitsattest verplichten bij alle nieuwe verhuringen. Op deze manier zal elke nieuw verhuurde woning vanaf 1 januari 2023 moeten voldoen aan de vereiste woonkwaliteitseisen. 

In Nijlen moet de eigenaar van elke woning die verhuurd, te huur of ter beschikking gesteld wordt als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van één of meer studenten vanaf 1 januari 2023 over een conformiteitsattest beschikken voor woningen met kadastraal bouwjaar 1944 of ouder. Er komt een gefaseerde invoering. Tegen 1 januari 2040 moeten alle verhuurde woningen erover beschikken. 

In Meerhout geldt de verplichting vanaf 1 januari 2023 voor woningen met kadastraal bouwjaar 1970 of ouder. Ook hier komt er een gefaseerde invoering zodat tegen 1 januari 2032 alle verhuurde woningen er over een attest zullen moeten beschikken.

Sowieso doe je er goed aan om in de gemeenten waar je een pand aanbiedt, en waar een conformiteitsattest verplicht is, de gemeentelijke websites te consulteren.

 

https://www.biv.be/media/1562/download?inline=1