Nieuws

Mag de huurder de betaling van de huurprijs eenzijdig opschorten als gevolg van de coronacrisis?

De verhuurder blijft nog steeds in de mogelijkheid om het huurgenot aan de huurder te verstrekken zoals contractueel bepaald. In ruil hiervoor dient de huurder dan ook zijn verbintenissen, waaronder de betaling van de huurgelden op de afgesproken tijdstippen, na te komen.

De financiële situatie waarin de huurder mogelijk verkeert ten gevolge van de crisis vormt op zich geen reden om de verplichting tot betaling van de huurgelden op te schorten. 

Uitstel van betaling of korting?
Een uitstel van betaling of korting op de huurprijs kan dus enkel worden toegestaan indien de verhuurder hier uitdrukkelijk mee instemt. Bovendien is het belangrijk dergelijke afspraken ook duidelijk in een geschrift op te nemen, om mogelijke discussies te vermijden. 

Bron: CIB studiedienst